Ondersteunende diensten

Verandert ook de vraag aan uw ondersteunende diensten? Verwacht u dat ze meer klantgericht worden en meer toegevoegde waarde leveren voor zorgteams en externe stakeholders? Wij hebben ervaring met de transitie naar klantgericht, efficiënt werken (o.a. lean).

Leercentrum
Ondersteunende diensten