Visie

Cliënt is vertrek- en eindpunt voor de zorg.

Bij ‘de zorgorganisatie van de toekomst’ is de zorgvraag leidend en heeft de cliënt en/of diens mantelzorgers de regie. Dialoog en samenwerking staan daarbij centraal. 

Kode4.nl zoekt samen met u nieuwe wegen om de zorgorganisatie van de toekomst te realiseren. Het pad en het resultaat zijn niet altijd voorspelbaar. De stip op de horizon blijft onderweg het kompas.

Wij zetten in op co-creatie met direct betrokkenen en gaan al doende lerend verbeteren. Daarbij werken we met respect voor het vakmanschap van de professionals. We vinden het belangrijk dat de belangen van de cliënt, de organisatie, de andere stakeholders en de maatschappelijke ontwikkelingen steeds goed in evenwicht zijn.

Bekijk onze aanpak