Zelforganisatie

Ondernemend samenwerken en eigenaarschap dragen bij aan het bereiken van betere resultaten. Voor ons zijn dat de achterliggende principes van zelforganisatie. Kiest uw organisatie voor ‘zelforganisatie’ als besturingsconcept? Dan staat bij ons niet de vorm voorop, maar zijn de achterliggende principes leidend. Daar gaat verbinding en ontwikkelkracht van uit. Wij beschikken over ruime ervaring in hoe vanuit beheersing de stap te zetten naar ondernemend samenwerken en eigenaarschap.

Ondersteunende diensten
Zelforganisatie